Thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự trong Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

10/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 sau khi HĐQT đã đồng ý kiến nghị bằng văn bản của một nhóm cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

31/03/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

28/02/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông là ngày 09/03/2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội cổ đông thường niên năm2017

17/02/2017

Hội Đồng Quản Trị của công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã ra Nghị Quyết số 31/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2016

24/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin công bố báo cáo quản trị năm 2016.

Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoach sản xuất năm 2017

18/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo về nghị quyết cuả HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất toàn công ty năm 2017

Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat