Công bố thông tin (Vv: Thông báo số 2745/TB-VSD ngày 01/09/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán STP)

06/09/2021

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông ĐÀ kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo số 2745/TB-VSD ngày 01/09/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán STP.

Chi tiết tải về Tại đây.
Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat