Báo cáo tài chính và giải trình số liệu của công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 (cập nhật)

16/03/2018

Chi tiết của bản báo cáo tài chính năm 2017 và giải trình số liệu của BCTC năm 2017 hợp nhất có thể tải về tại đây

Bản điều chỉnh và bổ sung giải trình số liệu BCTC năm 2017 hợp nhất

Chi tiết của bản báo cáo tài chính năm 2017 và giải trình số liệu của BCTC năm 2017 của công ty mẹ có thể tải về tại đây.
Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat