Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và Giải trình số liệu BCTC quý 2/2020

20/07/2020

Công ty CP công nghiệp Thương mại  Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và Giải trình số liệu BCTC quý2/2020.
Chi ti
ết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.
Giải trình số liệu BCTC quý2/2020.


Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat