Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

28/10/2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà có những điểm đáng chú ý như sau:
     - Doanh thu thuần đạt: 68.176.273.437 VNĐ
     - Lợi nhuận sau thuế đạt: 2.636.453.228 VNĐ

Bản báo cáo đầy đủ có thể tải về tại đây:
     - Công ty mẹ
     - Hợp nhất
Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat