Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2022

11/08/2022

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2022.

Chi tiết tải về dưới đây.


Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2022.
Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat